तमु गुरुङहरुको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा (सि.न.पा. ४)