Budget and Program

Post date Documents

वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

2 days 13 hours

१२ औँ नगर सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्य आ.व.०८०/०८१

8 months 3 weeks

सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

8 months 3 weeks

१२ औँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु आ.व.०८०/०८१

8 months 3 weeks

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका

1 year 6 months

नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

1 year 11 months

नगर उपप्रमुख श्री केदारबाबु बस्नेतज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

1 year 11 months

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

2 years 4 months

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

2 years 4 months

आ.व.०७७/०७८ को आय-व्ययको विवरण

2 years 5 months

Pages