नगरपालिकाद्वारा निर्मित लगलगे भ्युटावर (सि.न.पा. ८ सल्लेरी)