Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
नरेश कटवाल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ktl.naresh50@gmail.com ९८५२८४१११२
दिलिप कुमार मगर सूचना अधिकारी प्रशासन उप-शाखा dilip.mgr@gmail.com ९८४४३९९८०४
पवन कुमार लामा जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँँ स्वास्थ्य शाखा pawanlama911@gmail.com ९८४२८४१९४७
आइत बहादुर राई जनस्वास्थ्य निरिक्षक छैठौँ स्वास्थ्य शाखा raiaita123@gmail.com ९८५२८४०९०९
हरिमाया श्रेष्ठ सि.अ.न.मि. निरिक्षक छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८४२९२८६७३
रमेश ब्लोन तामाङ इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा rameshblon500@gmail.com ९८६४४२०६५३
दिव्य श्रेष्ठ इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा dibyasthaa@gmail.com ९८५२८४१९९९
कृष्ण बहादुर कार्की अधिकृत छैठौँ पशुसेवा शाखा ९८४२९८१८५४
सरिता कुमारी तामाङ अधिकृत छैठौँ महिला, बालाबालिक तथा समाज कल्याण उप-शाखा tamangsarita422@gmail.com ९८४२९४०६०७
रिक्त अधिकृत छैठौँ शिक्षा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
शिवराज प्रधान सहायक पाचौँ राजश्व उप-शाखा shivp9580@gmail.com ९८४२९६७४०२
टकेन्द्रराज के.सी. सहायक पाचौँ योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८६२६०९२१२
सुशिल श्रेष्ठ लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२८५८२८२
कोपिला आचार्य अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण एकाइ acharyakopila20@gmail.com ९८६२८१८३८७
पदम परियार कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रबिधि/सामाजिक सुरक्षा तथा पन्जिकरण उपशाखा padam.kcp2014@gmail.com 9852840811
मदन पाण्डे प्रा.स.शिक्षा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा pandemadan14@gmail.com ९८६२९१२६५९
राजेन्द्र प्रसाद ढुंगाना सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा dhunganaraja@gmail.com ९८४२८३०६७२
जेनु भुजेल स.म.वि.नि.(सहायक चौथौ) कानून इकाई ९८४९१२८३४४
कल्पना आचार्य स.म.वि.नि.(सहायक चौथौ) महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा ९८४२९०५१२०
राजेन्द्र कुमार खत्री सहायक चौथो जिन्सी शाखा khatrirajendra2016@gmail.com ९८४२९८१२७०
भिम बहादुर दर्जी प्रा.स.(सहायक पाँचौ) कृषि शाखा ९८५११६३३८०
विरेन्द्र तामाङ ना.प्रा.स.(सहायक चौथो) कृषि शाखा ९८५२०६११०३
प्रमित मगर ना.प.स्वा.प्रा.(सहायक चौथो) पशुसेवा शाखा ९८६२८५४५७१
हिरा परियार ना.प.स्वा.प्रा.(सहायक चौथो) पशुसेवा शाखा ९८४९५०१५६३
दिल कुमार बुढाथोकी खा.पा.स.टे. पूर्वाधार विकास शाखा dilbudhathoki85@gmail.com ९८४२९३१२२५
दिपेन्द्र न्याैपाने अमिन पूर्वाधार विकास शाखा ९८४८२६२६२२
टेक प्रसाद अधिकारी हल्का सवारी चालक ९८५२८४०४०२
अस्विन घिमिरे हेभी सवारी चालक ९८४२९३९६६७
तेन्जी शेर्पा हेभी सवारी चालक ९८६२९१६६८७
महेश मगर हेभी सवारी चालक ९८६६४४६५६६
बिनोद कटवाल हल्का सवारी चालक ९८६०७२९८८१
राजन कुमार दाहाल कार्यालय सहयोगी ९८६०६१५०१०
पदम बहादुर थापा मगर कार्यालय सहयोगी ९८६२६०९५४२
हरि बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८४२८५७८०७
सुजन ओझा कार्यालय सहयोगी ९८६१०२७९६१
मदन तामाङ कार्यालय सहयोगी ९८४९३८२२६६
गितादेबी बस्नेत कार्यालय सहयोगी ९८४२९३९७१६
केशरी बिश्वकर्मा कार्यालय सहयोगी ९८६१७०१२९५