बोयर बोका वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुङ्गाको सूचना ।

Supporting Documents: