वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यको गुणस्तरका सम्बन्धमा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ७ विगुटारमा ५ चैत्र, २०७७ मा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको दृश्यहरु ।