विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।