नगरपालिकाको आठाैँ नगर सभाको कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुहुँदै सभाका सचिव एबं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रवीण कोइरालाज्यू, (१० आषाढ, २०७८)