नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व अभिबृद्धि तथा बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न वडा अध्यक्षजयुहरु, बैंकर्स र शाखा प्रमुखहरुबीच छलफल गर्नु हुदै नगर प्रमख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामेश्वर पोखरेलज्यू (२०७७