नगरपालिकाद्वारा ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल सोब्रुलाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुहुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू l