नगर प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरुको आधारभूत तालिम उद्घाटन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू l