नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।