पूर्व (AIG) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजेश श्रेष्ठज्यूले नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यू समक्ष  प्रकाशित पुस्तकहरु हस्तान्तरण गर्नुहुँदै ।