बैकल्पिक उर्जा व्यवस्थापनको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।