बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (२०८०/१२/०२)

सोब्रु स्थित गजेरु देखि लिपेखोला जाने सडक मर्मत सुधार (Works/NCB/13/2080/81)