मिति २०७७ बैशाख ३१ गते बसेको सिद्धिचरण नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।