श्रीमान तथा श्रीमती बेपत्ता भई एकल भएका महिला/पुरुषहरुसँग गरिएको १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू र उपप्रमुख श्री इच्छा कुमारी गुरुङज्यू