सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।