सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितका लागि जारी गरिएको सूचना ।