सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगाको मिति २०७५/०९/०४ गते गरिएको बजार अनुगमनको प्रतिवेदन