ऐन,कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक मिति दस्तावेज
पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:12 PDF icon पू्र्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:09 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:07 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ 01/25/2021 - 19:06 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/12/2020 - 14:54 PDF icon नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६ 02/03/2020 - 14:25 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ 04/04/2019 - 16:11 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ 04/04/2019 - 16:09 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५.pdf
योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ 04/04/2019 - 16:08 PDF icon योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५.pdf

Pages