Publications

Post date Document
स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) 01/31/2023 - 13:50 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म).pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म) 11/01/2022 - 12:52 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म).pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ 08/02/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ वैशाखदेखि ०७९ आषाढ मसान्तसम्म) 07/19/2022 - 21:57 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना (०७९ वैशाखदेखि ०७९ आषाढ मसान्तसम्म).pdf
त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२) 06/26/2022 - 13:46 PDF icon CD Plan_Siddicharan.pdf
आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति । 02/16/2022 - 10:32 PDF icon आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति.pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ माघदेखि ०७८ चैत्र मसान्तसम्म) 10/24/2021 - 13:43 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना-converted.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना 01/18/2021 - 12:05 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण l 11/20/2020 - 12:09 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवधिक योजना (२०७५l०७६-२०७९l०८०) 04/04/2019 - 16:39 PDF icon सिद्धिचरण नगरपालिकाको आवधिक योजना (२०७५l०७६-२०७९l०८०).pdf

Pages