प्रकाशनहरु

Post date Documents
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म) 01/28/2024 - 11:58 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० कार्तिकदेखि २०८० पौष मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म) 12/09/2023 - 12:24 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म) 08/25/2023 - 15:32 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० वैशाख १ देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्म).pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ओखलढुङ्गाको शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण 06/23/2023 - 10:48 PDF icon शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण.pdf
स्वत: प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म) 04/30/2023 - 11:42 PDF icon स्वत प्रकाशन सूचना (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म).pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) 01/31/2023 - 13:50 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म).pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म) 11/01/2022 - 12:52 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म).pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ 08/02/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ वैशाखदेखि ०७९ आषाढ मसान्तसम्म) 07/19/2022 - 21:57 PDF icon स्वत प्रकाशित सूचना (०७९ वैशाखदेखि ०७९ आषाढ मसान्तसम्म).pdf
त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२) 06/26/2022 - 13:46 PDF icon CD Plan_Siddicharan.pdf

Pages