नगरपालिकाको वडा नं. १२ स्थित स्रष्टापार्क तथा स्रष्टाहरु