शहिदहरुको सम्मानमा निर्मित शहिद स्तम्भ (सि.न.पा. १२ बिरेन्द्रपार्क)