बजेट तथा कार्यक्रम

Post date Documents

१२ औँ नगर सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्य आ.व.०८०/०८१

1 day 7 hours

सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

1 day 8 hours

१२ औँ नगर सभाद्बारा स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु आ.व.०८०/०८१

1 day 8 hours

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका

9 months 3 weeks

नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

1 year 2 months

नगर उपप्रमुख श्री केदारबाबु बस्नेतज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

1 year 2 months

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

1 year 8 months

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

1 year 8 months

आ.व.०७७/०७८ को आय-व्ययको विवरण

1 year 8 months

आ.व. ०७८/०७९ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम (१० आषाढ, २०७८)

2 years 2 months

Pages