कक्षा ८ को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।