नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (नगर अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान (महिला) पदको रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा छनौट परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।