निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना, माध्यामिक तह (कक्षा ९-१२) सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।