सिद्धिचरण नगरपालिकाको छैठौं नगर सभामा आ.व.२०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री कुमार श्रेष्ठज्यू l