News and Notices

मिति दस्तावेज

लेखा परिक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Tuesday, October 13, 2020 - 16:08

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना l

Monday, October 12, 2020 - 15:42

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी बिधुतीय बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना l

Monday, October 12, 2020 - 15:41

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा सवारी साधन (अफरोड मोटरसाइकल) खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, October 8, 2020 - 16:51

मालसामान खरिद सम्बन्धी विधुतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, October 7, 2020 - 16:49

३० औं अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस (२०७७ असोज १५) को अवसरमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको अनुरोध l

Thursday, October 1, 2020 - 12:03

प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिका प्रकाशन गरिएको सूचना l

Monday, September 21, 2020 - 13:15

प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Friday, September 18, 2020 - 14:53

अपिल (२०७७/०५/२४)

Thursday, September 10, 2020 - 17:30

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Tuesday, September 8, 2020 - 16:50

Pages