News and Notices

मिति दस्तावेज

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Wednesday, November 11, 2020 - 12:45

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को कम्प्युटर सम्बन्धी पाठ्यक्रम

Thursday, November 5, 2020 - 15:59

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Thursday, November 5, 2020 - 15:55

लेखापरीक्षण कार्यको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी मिति २०७७/०६/२० गते प्रकाशित सूचनाको ब्यहोरा संशोधन गरिएको सूचना ।

Wednesday, November 4, 2020 - 12:50

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Saturday, October 17, 2020 - 22:22

सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बिदा गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Friday, October 16, 2020 - 11:50

लेखा परिक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Tuesday, October 13, 2020 - 16:08

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना l

Monday, October 12, 2020 - 15:42

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी बिधुतीय बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना l

Monday, October 12, 2020 - 15:41

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा सवारी साधन (अफरोड मोटरसाइकल) खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, October 8, 2020 - 16:51

Pages