News and Notices

मिति दस्तावेज

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना (२०७६/१२/२०)

Thursday, April 2, 2020 - 13:02

विद्यालयगत रुपमा सञ्चालन हुने चालु शैक्षिक वर्षको कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा आगामी चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Wednesday, March 4, 2020 - 12:07

Invitation for Bids (Supply and Delivery of Medicine and Medical Devices & Construction of Road Siddhicharan Rajmarga-Karagar-Rumti Road).

Friday, February 28, 2020 - 14:09

कक्षा ८ को नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षाको परिक्षा तालिका, २०७६

Wednesday, February 26, 2020 - 12:30

पशुपालक कृषकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना l

Saturday, February 15, 2020 - 13:50

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश l

Tuesday, February 11, 2020 - 12:40

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Monday, February 10, 2020 - 09:53

Roving A.N.M. चौथो तह सेवा करारमा लिने सम्बन्धी नगरपालिकाको सूचना l

Friday, January 3, 2020 - 11:16

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०९/११)

Saturday, December 28, 2019 - 13:20

Invitation for Bids (Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges, Construction of Yog Building & Construction of Road)

Sunday, December 22, 2019 - 13:31

Pages