News and Notices

मिति दस्तावेज

कक्षा ८ को नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षाको परिक्षा तालिका, २०७६

Wednesday, February 26, 2020 - 12:30

पशुपालक कृषकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना l

Saturday, February 15, 2020 - 13:50

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश l

Tuesday, February 11, 2020 - 12:40

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Monday, February 10, 2020 - 09:53

Roving A.N.M. चौथो तह सेवा करारमा लिने सम्बन्धी नगरपालिकाको सूचना l

Friday, January 3, 2020 - 11:16

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (मिति २०७६/०९/११)

Saturday, December 28, 2019 - 13:20

Invitation for Bids (Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges, Construction of Yog Building & Construction of Road)

Sunday, December 22, 2019 - 13:31

Construction of Road

Sunday, December 22, 2019 - 13:26

Construction of Yog Building

Sunday, December 22, 2019 - 13:25

Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges.

Sunday, December 22, 2019 - 13:23

Pages