News and Notices

मिति दस्तावेज

मौजुदा सूची तयारीका लागि सूचिकृत सम्बन्धी सूचना

Sunday, February 24, 2019 - 16:25

युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Monday, January 14, 2019 - 22:20

बिषयबिज्ञ सुचिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Sunday, January 13, 2019 - 14:49

जस्ता पाता खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना

Monday, December 24, 2018 - 12:28

संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री यज्ञराज सुनुवारज्यूको विशेष आतिथ्यमा मिति २०७५/०९/०९ गते श्रस्टा पार्क ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी बसेको बैठको निर्णय

Monday, December 24, 2018 - 12:03

संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री यज्ञराज सुनुवारज्यूको विशेष आतिथ्यमा मिति २०७५/०९/०९ गते श्रस्टा पार्कको ब्यबस्थापन सम्बन्धी बसेको बैठको निर्णय

Monday, December 24, 2018 - 11:35

नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुको आ.व. ०७४l०७५ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Tuesday, December 11, 2018 - 15:24

लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मिति २०७५l८l०९ गते नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षमा सरोकारवालाहरुसँग बसेको बैठकको निर्णयहरु

Friday, November 30, 2018 - 22:18

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७५l०७l१८)

Tuesday, November 6, 2018 - 16:34

निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण संकलन फाराम २०७५

Friday, October 5, 2018 - 11:22

Pages