News and Notices

मिति दस्तावेज

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरु कक्षागत विवरण

Wednesday, May 8, 2019 - 11:43

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको एकमुष्ट विवरण

Wednesday, May 8, 2019 - 11:38

योग भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Thursday, April 25, 2019 - 11:48

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, April 23, 2019 - 12:32

सदरमुकामस्थित मिलनचोक खाद्य गोदाम–जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने वाटो हुँदै हुलाकडाँडा कृष्ण मन्दिर र साल्मेखोरिया–कृष्ण मन्दिर रमाइलोडाँडा जाने सडक स्तरोन्नतीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

Tuesday, April 23, 2019 - 12:08

सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालय ओखलढुंगाको योग भवन निर्माणको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना l

Thursday, April 4, 2019 - 15:50

मौजुदा सूची तयारीका लागि सूचिकृत सम्बन्धी सूचना

Sunday, February 24, 2019 - 16:25

युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Monday, January 14, 2019 - 22:20

बिषयबिज्ञ सुचिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

Sunday, January 13, 2019 - 14:49

जस्ता पाता खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना

Monday, December 24, 2018 - 12:28

Pages