News and Notices

मिति दस्तावेज

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र पठाई दिने सम्बन्धी १२ वटै वडा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना l

Wednesday, March 10, 2021 - 15:38

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना । (२०७७/११/२३)

Sunday, March 7, 2021 - 19:37

सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०) ।

Thursday, March 4, 2021 - 13:16

सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)

Wednesday, March 3, 2021 - 18:26

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना l

Monday, February 22, 2021 - 17:40

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Wednesday, February 17, 2021 - 12:28

सुपरिवेक्षक र गणक पदको (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, February 16, 2021 - 17:35

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 14, 2021 - 15:48

करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापाथली, काठमाण्डौँको सूचना ।

Tuesday, February 2, 2021 - 16:19

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौले आ.व.२०७७/०७८ मा विभिन्न ६० वटा तालिमहरु संचालन गर्न लिइरहेको अनलाइन आबेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरेको सूचना l

Thursday, January 28, 2021 - 08:38

Pages