कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा स्वेच्छिकरुपमा रकम सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना l