झोलुङ्गे पुलको लागि फेब्रिकेशन स्टील पार्ट्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।