राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, २०७९ सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।