सिद्धिचरण नगरपालिकाको छैठौं नगर सभाको सामुहिक तस्बिर l