सिद्धिचरण नगरपालिकाको छैठौं नगर सभालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय श्री यज्ञराज सुनुवारज्यू l