सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।