सि.न.पा. १२ की न्यून दृष्टि भएकी श्री काेपिला गुरूङलाई ल्यापटप हस्तान्तरण गर्नु हुँदै नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू