५६ औँ अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।