News and Notices

मिति दस्तावेज

ब्यावसायिक फर्म, ब्यावसायिक कृषक, बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्की आई पशुपालन गर्ने कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्बान गरिएको सूचना

Wednesday, September 25, 2019 - 12:10

आ.व.२०७६/०७७ को लागि हाटकर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (मिति २०७६/०६/०५)

Sunday, September 22, 2019 - 12:43

सामुदायिक विद्यालयहरुको गत आ.व.०७५।०७६ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

Monday, September 16, 2019 - 11:42

आ.व.०७६।०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०५/३०)

Monday, September 16, 2019 - 11:22

आ.व.०७६/०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना l

Sunday, August 18, 2019 - 14:57

आ.व. २०७६l०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

Friday, July 5, 2019 - 12:11

नगरपालिका स्थित सबै मा.वि.हरुमा अध्ययनरत छात्र/छात्राहरुलाई राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागिता गराई दिने वारे सूचना l

Thursday, June 13, 2019 - 13:14

शैक्षिक सत्र २०७५ को छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी विद्यालयगत विवरण l

Tuesday, May 28, 2019 - 15:41

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरु कक्षागत विवरण

Wednesday, May 8, 2019 - 11:43

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयहरुको एकमुष्ट विवरण

Wednesday, May 8, 2019 - 11:38

Pages