News and Notices

मिति दस्तावेज

वडा कार्यालय १२ वटै, बैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:17

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:03

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:03

मनोविमर्शकर्ता पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०५-१३)

Sunday, August 29, 2021 - 14:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०५/०८)

Tuesday, August 24, 2021 - 16:55

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 17, 2021 - 16:24

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Friday, August 13, 2021 - 15:38

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०४/२९)

Friday, August 13, 2021 - 15:36

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२७)

Wednesday, August 11, 2021 - 15:25

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना साना व्यावसायिक पकेट विकास कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना l (१७ आषाढ, २०७८)

Thursday, July 1, 2021 - 16:52

Pages