News and Notices

मिति दस्तावेज

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।११।२९)

Sunday, March 13, 2022 - 16:51

बेरोजगारहरुको निवेदन पठाउने सम्बन्धी सूचना, १२ वटै वडा कार्यालय ।

Sunday, March 13, 2022 - 16:33

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, March 11, 2022 - 20:02

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 9, 2022 - 15:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/११/१८)

Wednesday, March 2, 2022 - 15:24

रोजगार सहायक पदपूर्ति प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना ।

Sunday, February 27, 2022 - 12:08

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।११।११)

Friday, February 25, 2022 - 13:47

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Friday, February 25, 2022 - 11:11

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Thursday, February 17, 2022 - 14:51

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/११/०५)

Thursday, February 17, 2022 - 14:41

Pages