News and Notices

मिति दस्तावेज

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 16:26

करार/राहत शिक्षक तथा कर्मचारीको करार म्याद सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 10:42

भुक्तानी तथा निकासा गरिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Sunday, June 2, 2024 - 14:31

Wash डाटा संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Friday, May 31, 2024 - 17:20

वास डाटा स‌ंकलक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, May 30, 2024 - 20:16

उपस्थित हुने बारे ।

Monday, May 27, 2024 - 16:52

वास डाटा संकलक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Wednesday, May 22, 2024 - 18:49

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/SQ/26/2080/081

Monday, May 20, 2024 - 17:06

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/SQ/23/2080/081

Monday, May 20, 2024 - 17:05

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/NCB/22/080/081 "Nigale Khola Basah Kettuke Sadak Staronnati"

Tuesday, May 14, 2024 - 16:40

Pages