News and Notices

मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना l (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०२/१६)

Sunday, May 30, 2021 - 14:31

Technical Specification of Ventilator, ICU (Paediatric to Adult)

Friday, May 28, 2021 - 14:28

क्याटलग सपिङ विधिद्वारा ICU Ventilator (Paediatric to Adult) खरिद प्रयोजनार्थ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Friday, May 28, 2021 - 14:18

नि:शुल्क सवारी साधन ब्यबस्था गरिएको सूचना ।

Thursday, May 27, 2021 - 16:55

नि:शुल्क सवारी साधन ब्यबस्था गरिएको सूचना ।

Thursday, May 27, 2021 - 16:55

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ओखलढुंगाको सडक अवरुद्ध रहेको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Thursday, May 27, 2021 - 11:04

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा स्वेच्छिकरुपमा रकम सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Thursday, May 27, 2021 - 10:59

गै.स.स., उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थाहरुले आ.व. ०७८/७९ मा यस नगरक्षेत्रमा सञ्चालन गरिने बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको हार्डकपी र सफ्टकपी उपलब्ध गराई दिने वारे सूचना l

Tuesday, May 25, 2021 - 14:25

आ.व. ०७८/७९ को लागि वडास्तरीय आयोजना/कार्यक्रमहरु मिति २०७८/०२/२५ गतेभित्र नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन (वडा कार्यालय सबै)

Tuesday, May 25, 2021 - 12:59

कोभिड-१९ सम्बन्धी नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०२/०७ गते बसेको बैठकको निर्णय पठाइएको (वडा कार्यालय सबै) l

Tuesday, May 25, 2021 - 12:54

Pages