News and Notices

मिति दस्तावेज

उपस्थित भइदिने बारे

Sunday, April 21, 2024 - 11:04

सिद्धिचरण नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०८० को शैक्षिक तथ्याङ्क

Thursday, April 18, 2024 - 10:23

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

Tuesday, April 9, 2024 - 16:38

शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धमा

Tuesday, April 9, 2024 - 14:19

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१२/२७ "निगाले खोला बसाह केत्तुके सडक स्तरोन्नती" (Works/NCB/22/2080/81)

Tuesday, April 9, 2024 - 12:19

स्काफफोल्डिङ् तालिम संचालन सम्बन्धी सुचना

Monday, April 8, 2024 - 12:19

शै.स. २०८० को नगरपालिकास्तरीय आधारभूत तह (कक्षा ८) को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Thursday, April 4, 2024 - 15:24

विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

Tuesday, April 2, 2024 - 16:55

खाद्यान्न बालीको उन्नत धानको बीउ माग सम्बन्धी सुचना ।

Sunday, March 31, 2024 - 11:29

OPD सेवा विस्तारको जानकारी सम्बन्धमा

Thursday, March 28, 2024 - 12:57

Pages