News and Notices

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/21/080/081 "Procurement and supply of agricultural machinery"

Friday, May 10, 2024 - 13:31

सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, May 3, 2024 - 13:32

विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)।

Friday, May 3, 2024 - 13:22

वर्षे फलफुल विरुवा (कागती, सुन्तला, आँप, लिची, एभोकाडो) माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, May 3, 2024 - 13:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२० ।

Friday, May 3, 2024 - 12:23

औँषधी खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

Thursday, May 2, 2024 - 16:43

खेलमैदान र फैलैचा निर्माण गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

Thursday, May 2, 2024 - 16:41

कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१९)

Thursday, May 2, 2024 - 16:40

स्वत : प्रकाशन सूचना (२०८० माघदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म)

Sunday, April 28, 2024 - 15:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Goods/NCB/16/080/081 "Procurement of Agricultural Machinery"

Sunday, April 28, 2024 - 10:34

Pages