News and Notices

मिति दस्तावेज

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचनामा थप संशोधन गरिएको वारे सूचना।

Monday, September 6, 2021 - 14:44

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, September 5, 2021 - 15:17

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, September 5, 2021 - 15:14

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Friday, September 3, 2021 - 13:56

वडा कार्यालय १२ वटै, बैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:17

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:03

सुरक्षा आवास गृहको लागि सुरक्षा गार्ड पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७८/०५/१५) l

Tuesday, August 31, 2021 - 12:03

मनोविमर्शकर्ता पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०५-१३)

Sunday, August 29, 2021 - 14:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०५/०८)

Tuesday, August 24, 2021 - 16:55

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 17, 2021 - 16:24

Pages